Astrologi

En av mine store interessefelter i tilegg til Rainbow Reiki, Feng Shui og orakel arbeid som I-Ching, Energi Chakra kort, Tarot og QMDJ, er astrologi. Jeg er da spesielt opptatt av Esoterisk astrologi. Jeg har min profesjons utdannelse i astrologi fra et 4 års studie ved  Astrologiskolen Herkules, hvor Esoterisk astrologi består av en betydelig del. Jeg er i dag tilknyttet lærerstaben ved Astrologiskolen Herkules og underviser ved skolens avdeling i Bergen.

 

Jeg er født med både Månen og Solen i Vektens tegn og er Løve Ascendant. Jeg har alltid vært nysgjerrig på astrologi. Men jeg har alltid følt at den tradisjonelle astrologien mangler en dimensjon, i alle fall for meg. For med både min Måne, Sol, Venus, Jupiter og Neptun i 4 Hus fikk jeg alltid vite av den vanlige astrologi at det viktigste for meg her i livet var hus, hjem og familie. Dette er så langt fra sannheten om meg som det er mulig å komme og jeg resonerer ikke med  denne tolkning overhodet.

Jeg manglet noe!

Jeg følte det manglet noe for denne astrologien gav meg veldig lite og kunne ikke gi meg svar på universets lover ut fra et esoterisk synspunkt som jeg var fornøyd med, og jeg var derfor ikke interessert å utdanne meg innen astrologi. Det gikk derfor ganske mange år før jeg endelig fant en skole som underviste i Esoterisk astrologi og som også tok sjelens aspekt med i sine tolkninger i tillegg til den personlighets delen. Denne astrologien beskriver universets metafysiske lover og er på lik linje med de fleste esoteriske tradisjoner i verden og jeg fant endelig den astrologien som jeg ville satse på og som gav resonans med mitt hjerte.

Planetene er som OSS de endrer karakter etterhvert.

I tillegg beskriver denne astrologien meg slik jeg er i dag bortimot 100%. Grunnen til dette er fordi i esoteriske astrologi er mitt stjernetegns sjelelige hersker Uranus og 4 Hus herskeren er Neptun. I vanlig astrologi er herskerne henholdsvis Venus og Månen. Disse planetene er meget forskjellige og vil gjøre at en vekt vil endre seg meget drastisk den dag han eller hun åpner opp for mer av sjelens sine aspekter. Dette var det som skjedde med meg, og selv om Venus og Månen styrte mitt liv til jeg var bortimot 40 år er det Uranus og Neptun som styrer mer og mer av mitt liv i dag, hvor jeg har gått fra et rolig og behagelig vekt liv og en karrière innen fysikk og teknologi ved Universitetet mot et liv innen metafysikk, astrologi, healing, sjamanisme og personlighetsutvikling som jeg aldri kunne ha drømt om i mine villeste fantasier for bare 10 år siden.

Midtlivskrisen og planeten URANUS.

Skiftet skjedde ganske drastisk da Uranus slo igjennom som lyn fra klar himmel i en alder av 42 år, hvor jeg i løpet av få dager fikk snudd livet mitt opp ned. I dag er det svært få som ville gjette på at jeg er født i stjernetegnet Vekt ut fra en tradisjonell tolkning. Jeg ligner mye mer på stjernetegnene Vannmann og  Fisk i dag og grunnen er at Venus og Månen er byttet ut med Uranus og Neptun, og det er de energier som resonnerer med meg i dag. Derfor gir en esoterisk tolkning mye mer mening for meg enn å bruke tradisjonell tolkning med utgangspunkt kun i de personlige planet herskerne.

Min nye karrière innen Astrologi

Derfor startet jeg endelig på mitt profesjons studie i astrologi ved Herkules astrologi skole i 2004 og jeg har ikke angret et sekund. Det må i denne sammenheng nevnes at vanlig astrologi ikke er feil på noen måte og treffer i 90% av tilfellene. Faktisk så er den tradisjonelle astrologi innbakt i esoterisk astrologi igjennom at de personlige planetherskere er de samme som i den tradisjonelle astrologi. Grunnen til at den ikke treffer 100% er at den ikke tar med de sjeligle aspektene igjennom de esoteriske planet herskerne.

Å gå min livsvei

I vår tidsalder er det veldig mange mennesker som er begynt å  nærme seg sin sjel og er begynt å fokusere innover i seg selv mot de sjelelige kvaliteter.  De begynner å forstå at for å få et varig lykkelig liv må man også ta hensyn til de spirituelle fasettene i seg og ikke bare de ytre materielle verdier som så mange er opptatt av i dag. Ikke misforstå meg her, den materielle delen er like viktig som sjelen for vi lever jo tross alt her på det materielle plan, men det kunne jo vært litt mer balanse mellom de sjelelige og materielle delene, da ville vi nok mange fått et lykkeligere liv vil jeg tro. Det som skjer når sjelen blir mer framtredende er at stjernetegnenes planet herskere skifter fokus og horoskop tolkningen blir helt annerledes og mye mer i samsvar med personens nye interessefelt. Dette betyr ofte at en begynner å miste interessen for tidligere aktiviteter og en skifter også ofte ut store deler av vennekretsen.

 Forskjell mellom VANLIG og ESOTERISK astrologi.

I denne fasen beskriver ikke lengre de tradisjonelle herskerne personen noe særlig og da er det de esoteriske (sjelelige) herskerne som begynner å få dybde i tolkningen. Jeg opplever mer og mer å få personer til tolkning som har begynt å gå sjelens vei, og hvor jeg hjelper dem å skissere opp deres livs vei. Dette er den vei hvor man føler at livet gir mening, og man får en indre følelse av lykke, inspirasjon og glød i hverdagslivet. Igjennom healing og mange forskjellige teknikker og coaching program i Rainbow Reiki systemet hjelper vi folk å finne denne vei igjennom Rainbow Reiki sine tre grunn pilarer, altså selv bevissthet, selv ansvar og kjærlighet. Vi bruker astrologi delen spesielt mot bevissthets gjøring  som ofte er over 50% av arbeidet.

Takknemlighet til min astrologi lærer

Det er utrolig å se hvordan mange av våre klienters øyne lyser opp når de endelig får en tolkning som viser seg å gi god resonans med deres hjerte. Da tenker jeg ofte tilbake på den gangen da min astrologi lærer Gisle Henden  fortalte meg om min livsvei igjennom esoterisk astrologitolkning for første gang og hvilken glede jeg følte i hjertet mitt ved endelig å få bekreftet noe som jeg hadde lurt på hele livet mitt opp til da. Jeg er ham dypt takknemlig for at han lærte meg astrologi og viste meg hvordan man tolker på en dynamisk måte slik at man både tar hensyn til de personlige og sjelelige aspektene i mennesket.

Astrolog, healer og sjaman.

I dag jobber jeg i tillegg til å være healer og kursholder i Rainbow Reiki  som astrolog. Jeg tolker mine klienters horoskop ut fra et holistisk syn. Her viser  jeg dem deres potensial ut fra en esoterisk (sjelelig) synsvinkel, og jeg gir dem en tolkning av deres unike talenter, og den vei som  det sjelelige aspektet av dem har valgt for dem før de inkarnerte her på jorden, og som  fører til varig lykke og vekk fra frykt og splittelse. Det er igjennom å følge sin livsvei at man møter minst motstand her i livet, og det er også på denne  vei man virkelig kan bli varig lykkelig og føle at livet er meningsfylt på alle plan. Igjennom en Esoterisk horoskop tolkning vil du få en syl skarp tolkning av din livsvei og hva som skal til for å gå denne vei som etter min mening er hovedmålet med vår reise her på jorden.

Kontakt informasjon.

Hvis du synes dette virker interessant og har lyst på mer informasjon, eller har lyst å få en tolkning hvor jeg tar hensyn til både de personlige og sjelelige aspektene av deg er du velkommen til å ta kontakt med meg på email:jarltoll@online.no , ringe meg på telefon 56178889 eller på mobil 41314453.